Informații privind confidențialitatea și cookie-urile

Kverneland Group, inclusiv mărcile Kverneland și Vicon, este o subsidiară a Kubota Holding Europe B.V.  

DESPRE KUBOTA ȘI ABORDAREA NOASTRĂ PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA

Kubota Holdings Europe B.V. cu subsidiarele și afiliații săi (denumite în mod colectiv ”Kubota”) iau confidențialitatea în serios. Kubota înțelege că transparența și respectul sunt aspectele fundamentale ale unei relații de durată și, prin urmare, depune eforturi pentru a proteja informațiile pe care ni le furnizați.

Această notificare de confidențialitate descrie tipurile de informații personale pe care le colectăm, modul în care folosim aceste informații, cu cine le împărțim și alegerile pe care le puteți face privind folosirea de către noi a acestor informații. De asemenea, descriem măsurile pe care le adoptăm pentru a proteja securitatea informațiilor și modul în care ne puteați contacta privind practicile de confidențialitate.

Practicile noastre de confidențialitate pot varia în funcție de țara în care funcționăm pentru a reflecta practicile locale și reglementările legale.

1. CE SUNT DATELE PERSONALE

Ne referim la datele personale conform următoarei definiții din General Data Protection Regulation (GDPR – regulament general privind protejarea datelor).

”orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau care poate fi identificată (’date subiect’); o persoană fizică care poate fi identificată este persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare precum nume, număr de identificare, locație, element de identificare online sau prin referire la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, psihologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a persoanei fizice”.

2. CINE ESTE RESPONSABIL DE DATELE DUMNEAVOASTRĂ

Această notificare de confidențialitate se aplică datelor personale pe care Kubota le colectează și utilizează. Referințele din această politică de confidențialitate către ”Kubota”, ”noi” sau ”al nostru” înseamnă Kubota Holdings Europe B.V. și subsidiarele și afiliații săi.

Fiecare entitate Kubota care controlează modul în care sunt colectate datele dumneavoastră personale și scopurile pentru care datele dumneavoastră personale sunt utilizate va fi ”operator de date personale” în conformitate cu legislația locală aplicabilă și cu regulamentul european de protecția datelor.

Entitățile Kubota responsabile de colectarea și utilizarea informațiilor dumneavoastră personale în scopurile descrise în această notificare de confidențialitate sunt identificate în secțiunea ”Cum ne puteți contacta” din acest document unde veți găsi și detaliile de contact precum și pe cele ale Operatorului de Date Personale sau contactele privind confidențialitatea.

Paginile noastre de internet pot oferi legături către alte pagini de internet pentru comoditate și informații. Este posibil ca aceste pagini de internet să funcționeze independent de Kubota. Este posibil ca paginile de internet de legătură să aibă propriile notificări sau politici de confidențialitate pe care vă recomandăm să le revizuiți dacă vizitați aceste pagini de internet. În măsura în care orice pagini de internet de legătură nu sunt deținute sau controlate de Kubota, nu suntem responsabili de conținutul acestor pagini (incluzând cookie-urile utilizate  pe acea pagină de internet), de utilizarea paginilor de internet sau de practicile de confidențialitate ale paginilor de legătură. 

3. CUM COLECTĂM ȘI UTILIZĂM INFORMAȚIILE PERSONALE

Colectăm anumite datele personale direct de la dumneavoastră, spre exemplu atunci când utilizați pagina noastră de internet, serviciile noastre sau atunci când ne contactați sau obținem datele dumneavoastră personale de la partenerii noștri sau de la afiliați (precum dealeri sau distribuitori cu care avem raporturi comerciale sau de la entități cu care avem raporturi contractuale pentru efectuarea studiilor de piață).

Categorii de date personale pe care le colectăm

 • Locație fizică și informații de contact (nume, adresă, adresă e-mail și număr de telefon, număr de fax, ID client)
 • Informații privind relația (informații privind căutările,, achizițiile, locația și tranzacțiile
 • Informații privind echipamentul și utilizarea sa (scopul utilizării echipamentului, starea acestuia și date privind funcționarea echipamentului inclusiv ore de funcționare, consum de combustibil)
 • Informații financiare și informații asociate (nume și prenume, data nașterii, număr de identificare asigurări sociale/cod numeric personal, adresă e-mail, număr telefon fix și număr telefon mobil, precum și anumite informații privind angajarea, venitul și creditele)
 • Informații colectate online. Noi colectăm datele dumneavoastră personale prin mijloace automatizate precum cookie-uri. Informațiile pe care le colectăm în acest mod includ: adresă IP, tip browser, sistem de operare, URL-uri și informații privind acțiunile întreprinse sau interacționarea cu bunurile noastre digitale. Paginile noastre de internet utilizează Google Analytics (”Google Analytics”), un serviciu pentru analiza web oferit de Google și folosesc anonimatul datelor dumneavoastră personale pentru a efectua analiza datelor.

Cum vom utiliza datele colectate

Vom procesa (colecta, memora și utiliza) informațiile pe care ni le oferiți în conformitate cu regulamentul european general de protecția datelor (GDPR).  Ne vom strădui să menținem informațiile dumneavoastră exacte și actualizate și să nu le păstrăm mai mult decât este necesar. Ne angajăm să păstrăm aceste informații în conformitatea cu legislația, precum informațiile necesare în scopuri fiscale sau pentru audit.

Scopul colectării și procesării datelor
Kubota utilizează datele dumneavoastră personale pentru a vă oferi bunuri și servicii solicitate sau pentru a vă anunța despre alte produse sau servicii, conform celor de mai jos.

 • Soluționarea cererii dumneavoastră. Atunci când utilizați funcționalitățile de interogare, concurs sau sondaj de pe paginile noastre de internet, este posibil să utilizăm informațiile furnizate împreună cu alte informații aflate în posesia noastră despre dumneavoastră pentru a vă oferi oferte relevante privind produsele și serviciile pentru a răspunde mai bine solicitărilor specifice de produse și servicii sau pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră. Dacă utilizați funcționalitatea Localizare Dealer sau Configurați echipamentul meu Kubota, informațiile dumneavoastră personale pot fi oferite dealerilor noștri pentru a răspunde solicitării. Vă rugăm să verificați dacă funcția localizare dealer sau alte funcții similare sunt adoptate sau nu. Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră personale în acest scop este ”Interesul legitim”.
 • Marketing și promoții. Kubota poate utiliza informațiile furnizate în cadrul tranzacțiilor sau pe paginile noastre de internet pentru a vă oferi produse și servicii noi. În ceea ce privește contactarea pentru acțiuni de marketing, dorim să vă contactăm pentru aprobarea suplimentară. De asemenea, puteți anula, în orice moment, această aprobare. Veți găsi informații suplimentare în secțiunea privind drepturile dumneavoastră. Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră personale pentru e-marketing este „Aprobare”.
 • Servicii client și suport. Colectăm și utilizăm informații despre dumneavoastră pentru a susține activitățile noastre îndreptate către clienți și activitățile noastre de suport sau tranzacțiile aferente. Acestea pot include dar fără a se limita la, servicii garanție, finanțare sau achiziționare, livrare produse și suport asistență. Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră personale în acest scop este ”Interesul legitim”.
 • Aplicații de angajare. Este posibil să utilizăm informațiile oferite de dumneavoastră online prin pagina de internet Kubota sau prin portalul stabilit în acest scop pentru a stabili eligibilitatea dumneavoastră pentru orice post vacant pentru care ați aplicat în conformitate cu criteriile de eligibilitate prezentate și cu orice notificare de confidențialitate oferită dumneavoastră atunci când utilizați o astfel de pagină de internet sau un portal. Baza legală pentru procesarea datelor dumneavoastră personale în scopul angajării este ”Interesul legitim”. În acest punct nu este  procesată nicio categorie specială de date.

4. VOM DISTRIBUI DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE CU ALTE ENTITĂȚI?

Kubota poate distribui datele dumneavoastră personale cu următoarele părți:

 • Dealeri, parteneri de afaceri care furnizează o parte a produselor noastre și furnizori de servicii pentru a oferi produse și servicii privind vânzarea produselor Kubota, procese interne ale companiei sau întreținerea conturilor sau tranzacțiilor dumneavoastră
 • Parteneri marketing pentru a comercializa direct către dumneavoastră dacă ați oferit acceptul în acest sens
 • Auditori, autorități de reglementare și alte entități, atunci când necesare din punct de vedere legal pentru protejarea drepturilor sau proprietăților noastre în ceea ce privește vânzarea de bunuri și/sau compania.

Orice terțe părți cărora le furnizăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze detaliile în siguranță și să le utilizeze doar în scopul furnizării serviciilor oferite dumneavoastră în numele nostru. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră pentru furnizarea acestui serviciu, vor șterge datele în conformitate cu procedurile noastre. Dacă dorim să oferim datele dumneavoastră personale unei terțe părți, vom face acest lucru doar după obținerea consimțământului dumneavoastră, cu excepția cazurilor în care suntem obligați legal și/sau facem acest lucru în baza unei legi.

Vă rugăm să rețineți că vom actualiza în curând această notificare pentru a vă oferi mai multe detalii specifice privind categoriile destinatarilor cărora le vom oferi datele dumneavoastră personale.

5. PĂSTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Kubota va păstra doar datele personale ale utilizatorilor pe perioada necesară pentru această procesare. Vă rugăm să rețineți că vom actualiza în curând această notificare pentru a vă oferi mai multe detalii specifice privind perioada de păstrare în scopurile menționate anterior.

6. DREPTURILE ȘI ALEGERILE DUMNEAVOASTRĂ

Aveți anumite drepturi privind informațiile personale pe care le păstrăm. De asemenea, vă oferim anumite opțiuni privind ce informații personale colectăm de la dumneavoastră, modul în care utilizăm aceste informații și modul în care comunicăm cu dumneavoastră. Conform legislației aplicabile, este dreptul dumneavoastră să

 • Accesați datele dumneavoastră personale procesate de Kubota. Puteți obține confirmarea faptului că păstrăm datele dumneavoastră personale, puteți solicita accesarea și primirea de informații despre datele dumneavoastră personale păstrate de noi, puteți primi copii ale informațiilor personale pe care le păstrăm.
 • Solicitați corectarea, actualizarea și ștergerea datelor personale
 • Obiectați, din motive legitime, privind procesarea datelor dumneavoastră personale
 • Obiectați privind datele dumneavoastră personale folosite pentru efectuarea de studii, inclusiv în scopuri comerciale (marketing);
 • Anulați oricând consimțământul oferit în cadrul paginii de internet sau în orice altă formă (dacă există) cu efecte pe viitor în orice moment și pentru a accesa în orice moment conținutul acestei declarații.

Puteți retrage consimțământul privind colectarea și utilizarea anumitor informații, pe care le colectăm prin mijloace automate despre dumneavoastră, atunci când vizitați paginile noastre de internet. Browser-ul dumneavoastră vă poate informa despre modalitatea de notificare și puteți renunța la primirea anumitor tipuri de cookie. Pentru informații suplimentare privind cookie-urile și opțiunile aferente, consultați cele de mai jos.

COOKIE

(1) Kubota poate folosi ”cookie” atunci când accesați paginile de internet în mod special pentru a preveni introducerea din nou în diferite ocazii. Anumite cookie-uri folosite pe pagina de internet sunt absolut necesare pentru furnizarea serviciilor solicitate. Ca regulă, aceste cookie-uri vor fi șterse după ce sesiunea s-a încheiat. Alte cookie-uri, precum cele pentru analizare, vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de timp și vor fi poziționate acolo unde dumneavoastră ați aprobat, anterior, păstrarea. În secțiunea (3) de mai jos, găsiți o descriere generală a cookie-urilor utilizate, a scopurilor acestora și a duratei de păstrare.

(2) În măsura în care ați furnizat datele personale, inclusiv adresa e-mail, în timpul înregistrării sau al accesării paginii de internet sau a oricăruia din serviciile noastre, Kubota poate, conform opțiunilor dumneavoastră, asocia informațiile privind navigarea pentru echipamentul dumneavoastră, poate asocia informațiile de navigare, procesate de cookie-urile pe care Kubota le emite, cu datele dumneavoastră personale pentru a vă transmite, spre exemplu, studii electronice sau pentru a afișa pe echipamentul dumneavoastră, în spațiul publicitar ce conține cookie-urile pe care Kubota le emite, publicitate personalizată care vă poate părea interesantă.

(3) Atunci când vizitați pagina noastră de internet și nu dezactivați cookie-urile, următoarele cookie-uri, descrise mai jos, sunt utilizate:

Cookies Descriere
_utma Acest cookie se referă la opțiunile ”Share” și ”Like” de pe paginile de socializare, precum Facebook și Twitter. Se asigură că vizitatorul site-ului vizualizează numărul de distribuiri sau de ”îmi place” dacă distribuie o pagină sau revine la aceasta înainte ca cache-ul să fie actualizat.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics este un instrument gratuit de analizare web a Google care ajută proprietarii paginilor de internet să înțeleagă cum vizitatorii interacționează cu pagina de internet. De asemenea, setează cookie-urile pe domeniul site-ului pe care îl vizitați. Utilizează o serie de cookie-uri pentru a colecta informații în mod anonim și pentru a identifica tendințele utilizatorilor acestui site web fără a identifica vizitatorii.
_cuvid Acest cookie este, de obicei, scris în browser la prima vizită pe site de browser-ul respectiv. Dacă cookie-urile au fost șterse de către operatorul browser-ului și browser-ul vizitează ulterior site-ul, un nou cookie __cuid este scris cu un vizitator diferit ID unic. Acest cookie este utilizat pentru a stabili vizitatorii unici ai site-ului și este actualizat la fiecare vizualizare a paginii. Mai mult, acest cookie este furnizat cu un ID unic pe care aplicația îl utilizează atât pentru a asigura validitatea și accesibilitatea cookie ca măsură suplimentară de siguranță.
_cusid Acest cookie este utilizat pentru a stabili și pentru a continua o sesiune a utilizatorului cu site-ul. Atunci când un utilizator vizualizează o pagină pe site, codul scriptului încearcă să actualizeze acest cookie. Dacă nu găsește cookie-ul, se scrie un cookie nou și este stabilită o nouă sesiune. De fiecare dată când un utilizator vizitează o pagină diferită a site-ului, acest cookie este actualizat pentru a expira în 30 minute, continuând astfel o singură sesiune atât timp cât activitatea utilizatorului continuă în intervale de 30 minute. Acest cookie expiră atunci când un utilizator se oprește pe o pagină a site-ului mai mult de 30 minute.
_cuvon Utilizat pentru a semnala ultima dată când vizitatorul a vizualizat o pagină.

(4) Dacă doriți să controlați modul în care cookie-urile sunt utilizate, puteți modifica setările calculatorului și browser-ului dumneavoastră.
Majoritatea browser-elor permit controlul anumitor cookie-uri prin setările browser-ului. Pentru a descoperi informații suplimentare despre cookie-uri, inclusiv modul în care vedeți ce cookie-uri ați setat, vizitați www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org.

Descoperiți cum puteți gestiona cookie-urile pe cele mai cunoscute browsere:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Pentru a descoperi informații despre alte browsere, vizitați pagina de internet a dezvoltatorului browser-ului.

Așa cum am menționat anterior, paginile noastre folosesc ”Google Analytics”, pentru informații suplimentare consultați cele de mai jos.

UTILIZAREA GOOGLE ANALYTICS
(1) Acest site folosește Google Analytics (”Google Analytics), un serviciu de analiză web oferite de Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics folosește cookie-uri pentru a ajuta Kubota să analizeze modul în care utilizați site-ul, inclusiv numărul de vizitatori, site-urile de pe care ați venit și paginile vizitate. Această informație este utilizată pentru a îmbunătăți ofertele și serviciile site-ului. Ca regulă, orice informație generată de cookie despre utilizarea site-ului va fi transmisă către și memorată de către Google pe servere aflate în Statele Unite ale Americii. Deoarece acest site a implementat anonimizarea IP oferită de Google, adresa dumneavoastră IP va fi, înainte de a fi transferată către Statele Unite, scurtată de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractuale ale Tratatului privind Zona Economică Europeană. Doar în cazul excepționale, adresa completă de IP va fi transferată către serverul Google din Statele Unite și va fi scurtată acolo.

(2) Google va utiliza această informație în calitate de operator de date personale pentru a ajuta Kubota să evalueze utilizarea site-ului, pentru a completa rapoarte privind activitatea pe site și pentru a oferi alte servicii statistice și analitice privind utilizarea site-ului. Adresa IP transmisă de către browser în Google Analytics nu va fi asociată cu nicio altă dată deținută de Google.

(3) Puteți împiedica colectarea de date generate de cookie privind utilizarea site-ului (inclusiv adresă IP) și puteți alege să nu mai fiți urmărit de Google Analytics pe toate site-urile, prin descărcarea și instalarea unui plug-in care este disponibil aici https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) Ca alternativă la instalarea plugin-ului browser sau în cazul în care utilizați site-ul web cu browsere pe dispozitive mobile, puteți, de asemenea, să renunțați la urmărirea de către Google Analytics dacă dați clic pe următorul link de dezactivare: renunțați la urmărirea Google Analytics: în acest caz, un browser cookie de renunțare va fi plasat în browserul dumneavoastră, ceea ce împiedică urmărirea ulterioară a utilizării acestui site de către Google Analytics. Rețineți că va trebui să renunțați din nou dacă ștergeți toate modulele cookie stocate pe dispozitiv.

(5) De asemenea, va trebui să renunțați la fiecare dispozitiv pe care îl utilizați pentru a vizita site-ul nostru. Pentru o prezentare generală a confidențialității la Google, dați clic pe https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Puteți să ne spuneți în orice moment să nu vă trimitem comunicări de marketing prin contactarea noastră așa cum este indicat în secțiunea "Cum să ne contactați" sau dând clic pe linkul de dezabonare din e-mailurile de marketing pe care le primiți de la noi. Pentru opțiunile de renunțare, vă rugăm.

Dacă ne furnizați informații sau materiale referitoare la o altă persoană, trebuie să vă asigurați că divulgarea către noi și utilizarea ulterioară descrisă din timp în timp este în conformitate cu legislația aplicabilă, spre exemplu, ar trebui să informați în mod corespunzător acea persoană despre procesarea datelor sale cu caracter personal și să obțineți consimțământul său, așa cum poate fi necesar în conformitate cu legislația aplicabilă.

Kubota nu colectează în cunoștință de cauză informații de identificare personală sau nu le comercializează copiilor cu vârsta sub 13 ani. Dacă un copil sub vârsta de 13 ani a furnizat date personale companiei Kubota prin intermediul site-ului nostru, un părinte sau un tutore poate contacta Kubota pentru a solicita ștergerea informațiilor din evidența noastră. După primirea unei astfel de solicitări, vom depune eforturi rezonabile pentru a șterge aceste informații din evidențele noastre.

Dacă sunteți îngrijorat că ne-am încălcat drepturile, puteți depune o plângere contactând Kubota așa cum este indicat în secțiunea ”Cum să ne contactați”. Responsabilul nostru pentru protecția datelor vă va gestiona reclamația și vă va oferi informații suplimentare despre modul în care reclamația va fi tratată.

Aveți dreptul de a depune reclamație la biroul responsabilului (ICO) în cazul în care credeți că nu am gestionat solicitarea dumneavoastră în mod corect. Pentru informații privind contactarea ICO, vă rugăm să consultați site-ul acestora

7. TRANSFERUL INTERNAȚIONAL DE DATE

Este posibil să transferăm informațiile personale pe care le colectăm despre dumneavoastră către destinatari din alte țări decât țara în care informațiile au fost colectate inițial. Este posibil ca acele țări că nu aibă aceleași legislația privind protejarea datelor ca țara în care informațiile au fost oferite inițial. Atunci când transferăm informațiile dumneavoastră către alte țări, vom proteja informațiile conform celor descrise în această notificare de confidențialitate sau într-o altă modalitate prezentată dumneavoastră în momentul colectării datelor.

Văr rugăm să rețineți că Kubota trece printr-un proces detaliat de diligență înainte de a selecta procesatorii de date către care distribuie datele dumneavoastră personale. Kubota a semnat contracte corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal.

8. CUM PĂSTRĂM ȘI PROTEJĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru Kubota. Ne angajăm să protejăm informațiile pe care le colectăm. Menținem măsuri de protecție administrative, tehnice și fizice menite a proteja datele cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, împotriva pierderii, modificării, accesării, divulgării sau utilizării. Aceste măsuri de protecție au scopul de a proteja confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiile oferite. Periodic, evaluăm riscurile privind informațiile și actualizăm în mod corespunzător politicile, procedurile și tehnologiile noastre.

Kubota păstrează informații cu caracter personal doar atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate informațiile cu caracter personal, cu excepția cazului în care se prevede altfel sau este autorizat de legea aplicabilă. Luăm măsuri pentru a distruge sau a dezactiva definitiv informațiile personale, dacă legea solicită acest lucru sau dacă informațiile personale nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care l-am colectat.

Nicio informație transmisă pe internet sau în altă modalitate cu poate fi garantată ca fiind 100% sigură. Prin urmare, în ciuda eforturilor noastre de a vă proteja informațiile, Kubota nu poate asigura sau garanta securitatea informațiilor pe care le transmiteți online. Transmiteți toate aceste informații pe propriul dumneavoastră risc.

9. ACTUALIZAREA NOTIFICĂRII NOASTRE DE CONFIDENȚIALITATE

Această notificare de confidențialitate poate fi actualizată periodic și fără o notificare prealabilă către dumneavoastră pentru a reflecta modificările din practicile noastre privind informațiile cu caracter personal. Vom publica o notificare pe site-urile relevante pentru a vă notifica modificările semnificative ale Notificării noastre de confidențialitate și se va indica în partea de sus a Notificării când a fost actualizată cel mai recent. Dacă actualizăm notificarea privind confidențialitatea, în anumite circumstanțe, este posibil să vă solicităm consimțământul.

10. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre această notificare de confidențialitate, practicile de confidențialitate Kubota sau dacă doriți să vă exercitați drepturile sau dacă doriți să actualizați informațiile sau preferințele furnizate, vă rugăm să dați click aici.

De asemenea, ne puteți trimite e-mail sau ne puteți scrie folosind datele de contact de mai jos:

Data Protection Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep Olanda
kuk_g.privacy@kubota.com