Confidențialitate

POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DISPOZITII GENERALE

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Agroconcept Impex SRL („Societatea”) se realizeaza prin respectarea prevederilor din prezenta politica.

Pentru desfasurarea activitatilor sale, Societatea foloseste date cu caracter personal ale anumitor categorii de persoane fizice. Acestea pot include date cu caracter personal ale vizitatorilor acestui website, ale clientilor, ale angajatilor si ale colaboratorilor/partenerilor contractuali ai Societatii.

Scopul acestei politici este sa va explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu ele atunci cand intrati intr-un raport juridic cu Societatea (spre exemplu, atunci cand achizitionati un produs de la noi sau atunci cand vizitati acest website).

Incercam continuu sa va asiguram cel mai ridicat nivel pentru protectia datelor dvs. cu caracter personal si, in acest scop, am luat masuri de securitate tehnice si organizationale adecvate. Lucram constant pentru a ne imbunatati masurile de securitate.

Aceste masuri de siguranta includ: adoptarea unor proceduri dedicate, limitarea activitatilor de prelucrare, restrictionarea accesului la datele cu caracter personal, testarea si auditarea sistemelor noastre, back-up, pregatirea angajatilor nostri, introducerea in contractele noastre cu furnizorii a unor prevederi care sa ii oblige sa asigure un nivel ridicat de protectie a datelor cu caracter personal la care le garantam acces.

SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor 2016/679 („GDPR”), datele cu caracter personal prelucrate de Societate pot fi folosite in scopuri, precum:

 1. Efectuarea demersurilor necesare pentru incheierea si executarea contractelor de achizitie echipamente si administrarea relatiei cu clientii, precum si indeplinirea obligatiilor legale ce revin Societatii in legatura cu contractele incheiate si realizarea intereselor legitime ale Societatii, care includ si operatiuni precum derularea platilor si intocmirea documentelor financiar-contabile, in baza art. 6 alin. (1) lit. b), c) si f) din GDPR;
 2. Administrarea si mentenanta acestui website, care presupune si utilizarea de cookies, astfel incat sa asiguram interactiuni rapide si facile intre utilizatori si website, in baza art. 6 alin. (1) lit. a) si f) din GDPR;

Pentru mai multe detalii despre folosirea cookies de catre Societate, va rugam sa consultati Termenii si Conditiile disponibili pe acest website.

 1. Desfasurarea operatiunilor de recrutare de personal, in baza art. 6 alin. 1 lit a) din GDPR;
 2. Promovarea campaniilor publicitare desfasurate de Societate, inclusiv concursuri si promotii, in baza art. 6 alin. (1) lit a), c) si f) din GDPR;
 3. Participarea la evenimentele organizate de Societate, in baza art. 6 alin. (1) lit a) din GDPR;
 4. Abonarea la newlettere, in baza 6 alin. (1) lit a) din GDPR;
 5. Protectia bunurilor, persoanelor si spatiilor Societatii, prin utilizarea dispozitivelor de monitorizare video, in baza art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR;
 6. Desfasurarea relatiilor de munca, care presupun prelucrari de date pentru executarea contractelor de munca, indeplinirea obligatiilor legale ce revin Societatii in legatura cu aceste contracte si/sau indeplinirea intereselor legitime ale Societatii derivand din raporturile de munca, in baza art. 6 alin. (1) lit. b), c) si f) din GDPR;
 7. Solutionarea cererilor, a intrebarilor sau a reclamatiilor dumneavoastra, inclusiv prin completarea formularului de contact, disponibil pe website, in baza art. 6 alin. 1 lit a), b) si/sau f) din GDPR, dupa caz;
 8. Comunicarea cu colaboratorii si partenerii nostri contractuali, in baza art. 6 alin. (1) lit. b) si f) din GDPR, dupa caz.

Datele cu caracter personal ale minorilor nu vor fi prelucrate de catre Societate.

In ipoteza in care Societatea intentioneaza sa va utilizeze datele in alt scop decat cel pentru care au fost colectate, Societatea va va informa in prealabil cu privire la scopul secundar si va pune la dispozitie orice alte informatii solicitate, conform GDPR.

MODALITATI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Societatea prelucreaza datele dvs cu caracter personal pentru perioada de timp necesara executarii contractelor, a conformarii cu obligatiile legale care ne revin, a realizarii interesului legitim urmarit, conform termenelor de prescriptie aplicabile sau pentru respectarea obligatiilor de arhivare impuse de legislatia aplicabila (spre exemplu, cele specifice domeniului fiscal si financiar-contabil sau domeniului relatiilor de munca).

Dupa incheierea perioadei de stocare, datele cu caracter personal sunt distruse sau sterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime, in masura in care va fi necesara utilizarea acestora in scopuri de cercetare stiintifica sau statistica.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate, in principal, de personalul Societatii care are rolul de a prelucra aceste date. Exista situatii in care este posibil ca datele dvs  sa fie transmise prestatorilor nostri externi, care pot fi:

a)              parteneri contractuali (de exemplu, firme de audit, prestatori de servicii IT);

b)             terti subcontractanti (de exemplu, prestatori de servicii postale si curierat);

c)              autoritati si institutii competente pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin;

d)             mandatari/imputerniciti in scopul realizarii intereselor legitime ale Societatii (de exemplu, societati de avocatura, notari, auditori, executori, etc);

e)              banci si institutii financiare;

f)              terti in cazul cesionarii/transferului drepturilor contractuale.

Atunci cand utilizam subcontractanti ne asiguram ca sunt respectate toate cerintele GDPR si ca datele dvs sunt prelucrate in conditii de siguranta.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

In conformitate cu GDPR, beneficiati de urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal:

a)              dreptul de informare – dreptul de primi un continut minim de informatii cu privire la activitatile de prelucrare efectuate de catre Societate, in conformitate cu GDPR;

b)             dreptul de acces la date - dreptul de a obtine din partea Societatii, la cerere si in conditiile stabilite de GDPR, confirmarea faptului ca prelucreaza datele dvs cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii;

c)              dreptul la rectificarea datelor – dreptul de a obtine din partea Societatii, fara intarzieri nejustificate, rectificarea/ completarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc;

d)             dreptul la stergerea datelor - va puteti exprima dreptul la stergerea datelor din evidentele Societatii, in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;

e)              dreptul la restrictionarea datelor - poate fi exercitat atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: contestati exactitatea datelor sau legalitatea prelucrarii, va opuneti stergerii datelor, atunci cand Societatea nu mai are nevoie de datele personale in scopul prelucrarii, dar dvs le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau atunci cand dvs va opuneti prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale Societatii prevaleaza asupra celor ale dvs;

f)              dreptul la portabilitatea datelor - consta in posibilitatea de a solicita Societatii transmiterea datelor personale furnizate de dvs, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; transmiterea datelor se poate face direct catre un alt operator doar acolo unde aceasta operatiune este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Societate;

g)             dreptul de opozitie - dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia dvs particulara, ca datele care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre Societate, in care se vor mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia dvs particulara;

h)             dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - reprezinta posibilitatea dvs de a solicita Societatii de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, si care produce efecte juridice care sa priveasca persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa. Cu privire la adoptarea unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata, aveti posibilitatea de a va exprima punctul de vedere, de a solicita interventia unui operator uman, precum si posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, prin modalitatile descrise in prezenta politica;

i)               dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere, respectiv Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Exista exceptii, de aceea fiecare cerere primita va fi analizata astfel incat sa decidem daca este intemeiata sau nu. In masura in care cererea este intemeiata, va vom facilita exercitarea drepturilor. Daca cererea este neintemeiata, o vom respinge, insa va vom informa asupra motivelor refuzului si asupra dreptului de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere.

CUI VA PUTETI ADRESA?

Pentru exercitarea drepturilor dvs va puteti adresa cu o cerere scrisa la adresa Comuna Ganeasa, Sat Sindrilita, Cladirea C1, Parter, camera AP04, DN 2 Bucuresti-Urziceni, KM 20+600, Judet Ilfov, in atentia responsabilului nostru cu protectia datelor sau prin email la adresa dpo@agroconcept.ro.

Va rugam sa precizati in cerere daca doriti ca informatiile solicitate sa va fie comunicate la o anumita adresa (chiar si adresa de e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure predarea in mod personal.

Vom incerca sa raspundem solicitarii dvs in termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in conformitate cu prevederile GDPR, in functie de complexitatea cererii, numarul mare de cereri primite in acea perioada sau imposibilitatea de a va identifica intr-un termen util.

Daca depunem toate eforturile si nu reusim sa va identificam, iar dvs  nu ne furnizati informatii suplimentare pentru a putea sa va identificam, nu suntem obligati sa dam curs solicitarii.

COOKIE

TERMENI SI CONDITII

 

Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare de mai jos, inainte de a folosi sau de a obtine orice materiale, informatii sau servicii prin intermediul website-ului agroconcept.ro.

Toate paginile acestui website sunt proprietatea societatii Agroconcept Impex SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Ganeasa, Sat Sindrilita, Cladirea C1, Parter, camera AP04, DN 2 Bucuresti-Urziceni, KM 20+600, Judet Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/261/2016, cod unic de inregistrare 33856094 (,,Societatea”).

1         CONDITII DE UTILIZARE

Toti utilizatorii acestui website se obliga sa respecte prezentele prevederi pentru utilizarea acestui website. Prin folosirea, vizualizarea, transmiterea, retinerea, stocarea si/sau utilizarea informatiilor si materialelor website-ului, a serviciilor sau a functiilor oferite in sau de website sau a continutului website-ului, in orice modalitate, dumneavoastra sunteti pe deplin informat si sunteti de acord cu dintre termenii si conditiile prezentati in continuare. 

Societatea isi rezerva dreptul de a modifica continutul, forma de prezentare si/sau structura website-ului in orice moment, modificarile facute fiind considerate a fi luate la cunostinta si acceptate de catre dumneavoastra daca veti continua sa folositi website-ul, dupa notificarea in prealabil, in mod vizibil, cu privire la acest lucru.

Dumneavoastra si Societatea sunteti contractori independenti si nicio agentie, parteneriat, relatie angajat – angajator nu este urmarita si nu se va crea prin utilizarea website-ului.

 1. SCOPUL

Website-ul este disponibil doar pentru persoane fizice sau juridice care pot incheia contracte valabile in conformitate cu legislatia aplicabila sau care se afla deja in relatii contractuale cu Societatea. Website-ul si serviciile oferite de acest website nu sunt destinate minorilor si nu vor fi interpretate in niciun mod ca fiind destinate acestora.

 1. POLITICA COOKIES

Aceste website foloseste cookies. Informatiile prezentate in prezenta politica au drept scop aducerea la cunostinta utilizatorilor a detaliilor privind utilizarea modulelor cookies de catre website.

3.1                 Ce sunt cookie-urile?

Modulele cookie sunt o caracteristica standard a website-ului care ne permit sa stocam cantitati mici de date pe calculatorul dvs. cu privire la vizita dvs. pe website. Acestea sunt utilizate pe scara larga pentru a ajuta site-urile sa functioneze sau sa functioneze intr-un mod mai bun si mai eficient, cum ar fi pentru recunoasterea dvs. si retinerea anumitor informatii care vor face ca utilizarea website-ului de catre dvs sa fie mai convenabila (cum ar fi, retinerea preferintelor dvs). Modulele cookie ne ajuta, de asemenea, sa aflam care zone ale website-ului sunt utile si care zone trebuie imbunatatite.

Aceste module nu contin programe software, virusi, spyware si nu pot accesa informatiile stocate pe hard-diskul dumneavoastra.

3.2                 Ce cookie-uri sunt folosite de acest website?

Acest website foloseste cookie-uri strict necesare si cookie-uri analitice.

 1. Module cookie strict necesare

Modulele cookie strict necesare garanteaza functii fara de care nu veti putea sa utilizati acest website si va asigura, printre altele, ca atunci cand accesati functionalitatile website-ului, vi se va afisa o versiune care are o conexiune de banda larga a cantitatii de date corespunzatoare celei a conexiunii la Internet pe care o utilizati. In plus, modulele cookie de acest tip va stocheaza decizia privind utilizarea modulelor cookie pe website-ul nostru.

Modulele cookie strict necesare pe care le folosim sunt:

a)       PHPSESSID - ID standard de sesiune PHP - este un cookie folosit pentru a identifica sesiunea curenta de navigare si pentru a mentine starea aplicatiei in cadrul cererilor de aceeasi origine. Acesta expira la sfarsitul sesiunii de navigare;

b)      _csrf – este un cookie folosit pentru prevenirea atacurilor de tip Cross-site request forgery. Acesta expira la sfarsitul sesiunii de navigare;

c)       'agreeprivacypolicy' – este un cookie folosit pentru a memora acordul ce a fost dat apasand pe butonul "Accept toate cookie-urile" pe dialogul ce apare la incarcarea website-ului. Acesta este pastrat pentru o durata de 30 de zile.

Utilizarea Modulelor cookie strict necesare pentru scopurile descrise mai sus se bazeaza pe interesele noastre legitime pentru a asigura functionarea, accesarea si utilizarea tehnica adecvata a website-ului si pentru a va furniza serviciile pe care le-ati solicitat in mod explicit sau, dupa caz, comunicarea cu noi.

 

 1. Module cookie analitice

Google Analytics este o aplicatie oferita gratuit de catre Google care monitorizeaza aproape intreaga activitate dintr-o pagina web. In mod obisnuit, majoritatea proprietarilor de pagini website utilizeaza acest tool pentru a vedea traficul general din pagina respectiva, timpul mediu petrecut de vizitatori in website, numarul de pagini vizitate, sursele de trafic (organic si referinte) si cuvintele cheie care au generat traficul organic. Interpretarea informatiilor afisate in cont arata calitatea traficului si a surselor care il genereaza. Google Analytics.este o unealta necesara pentru a monitoriza orice tip de campanie asupra unui website.

Tipurile de cookies analitice folosite de acest website sunt urmatoarele:

Cookies

Descriere

_utma

Acest cookie se referă la opțiunile ”Share” și ”Like” de pe paginile de socializare, precum Facebook și Twitter. Se asigură că vizitatorul site-ului vizualizează numărul de distribuiri sau de ”îmi place” dacă distribuie o pagină sau revine la aceasta înainte ca cache-ul să fie actualizat.

_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv

Google Analytics este un instrument gratuit de analizare web a Google care ajută proprietarii paginilor de internet să înțeleagă cum vizitatorii interacționează cu pagina de internet. De asemenea, setează cookie-urile pe domeniul site-ului pe care îl vizitați. Utilizează o serie de cookie-uri pentru a colecta informații în mod anonim și pentru a identifica tendințele utilizatorilor acestui site web fără a identifica vizitatorii.

_cuvid

Acest cookie este, de obicei, scris în browser la prima vizită pe site de browser-ul respectiv. Dacă cookie-urile au fost șterse de către operatorul browser-ului și browser-ul vizitează ulterior site-ul, un nou cookie __cuid este scris cu un vizitator diferit ID unic. Acest cookie este utilizat pentru a stabili vizitatorii unici ai site-ului și este actualizat la fiecare vizualizare a paginii. Mai mult, acest cookie este furnizat cu un ID unic pe care aplicația îl utilizează atât pentru a asigura validitatea și accesibilitatea cookie ca măsură suplimentară de siguranță.

_cusid

Acest cookie este utilizat pentru a stabili și pentru a continua o sesiune a utilizatorului cu site-ul. Atunci când un utilizator vizualizează o pagină pe site, codul scriptului încearcă să actualizeze acest cookie. Dacă nu găsește cookie-ul, se scrie un cookie nou și este stabilită o nouă sesiune. De fiecare dată când un utilizator vizitează o pagină diferită a site-ului, acest cookie este actualizat pentru a expira în 30 minute, continuând astfel o singură sesiune atât timp cât activitatea utilizatorului continuă în intervale de 30 minute. Acest cookie expiră atunci când un utilizator se oprește pe o pagină a site-ului mai mult de 30 minute.

d)_ga

ste un cookie folosit pentru identificarea utilizatorului. Acesta este pastrat pentru o durata de 2 ani;

d)_gid

este un cookie folosit pentru urmarirea activitatii utilizatorului pe paginile website-ului. Acesta este pastrat pentru o durata de 24 ore;

d)_gat

este un cookie folosit pentru a controla modul in care informatiile din browser sunt trimise spre serviciile Google Analytics. Acesta este pastrat pentru o durata de 1 minut.

3.3                 Dezactivarea si/sau stergerea modulelor cookie

Puteti schimba setarile modulelor cookie prin intermediul browser-ului dvs de internet. Browser-ul dvs de internet va permite sa modificati setarile modulelor cookie. Astfel de setari ale browser-ului pentru modulele cookie sunt de obicei gasite in meniul "optiuni", "instrumente" sau "preferinte" al browser-ului dvs. de internet. De asemenea, puteti consulta meniul "Ajutor" al browser-ului. Browsere diferite pot utiliza mecanisme diferite pentru a dezactiva modulele cookie.

Va rugam consultati link-urile de mai jos pentru mai multe detalii in legatura cu gestionarea setarilor dvs privind modulele cookie:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

De asemenea, ne puteți trimite e-mail sau ne puteți scrie folosind datele de contact de mai jos:

Data Protection Officer
Agroconcept Impex SRL
dpo@agroconcept.ro